แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ลิงค์โครงการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศ ศธจ.หนองคาย เรื่อง รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนทั้งหมด157รายการ

1 2 9

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

Top