แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 9

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดหนองคาย ในการประชุมคณะก…

อ่านต่อ
 ครั้ง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตจังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ดร. จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมติดตามคณะของ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เพื่อตรวจดูสภาพส…

อ่านต่อ
 ครั้ง

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒ…

อ่านต่อ
 ครั้ง

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีปกติ รอบที่ 2/2565

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีปกติ รอบที่ 2/2565 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ดร.จรินทร์ สุร…

อ่านต่อ

ข่าว ศธ. 360 องศา

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

E-BOOK

ทุนพระราชทาน มทศ.

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

อัพเดทปฏิทินกิจกรรม

อัพเดทปฏิทินกิจกรรม

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top