แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 8

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

 ครั้ง

ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการหนองคาย เข้าร…

อ่านต่อ
 ครั้ง

พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ส่วนร…

อ่านต่อ
 ครั้ง

พิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีโรงพยาบาล (NKH Open House 2566) เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีมอบ…

อ่านต่อ
 ครั้ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบราชการและพิธีมอบรางวัลการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร…

อ่านต่อ

ข่าว ศธ. 360 องศา

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

ทุนพระราชทาน มทศ.

ข่าวภารกิจผู้บริหาร

อัพเดทปฏิทินกิจกรรม

รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ

แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาตามมาตรา 54 และมาตรา 285 ส่งข้อความเสนอแนะ

E-BOOK

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top