28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายวัชรพล คำก้อน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัหนองคาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย