โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น.ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และนางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมร่วมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย