โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่่ศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย