โครงการค่ายการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา2564

โครงการค่ายการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โครงการค่ายการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา2564 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยมี ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายการอาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา2564 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้เยี่ยมชมฐานกิจกรรม ทั้งหมด 7 ฐาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนต่อไป ณ หอประชุมนาคา โรงเรียนชุมชนโพนพิสัย