เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และ นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ได้เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย วางแผนการส่งเสริมอาชีพให้กับภิกษุสามเณร