ออกตรวจติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง

ออกตรวจติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย โดยมี คณะ ศูนย์เสมารักษ์ อำเภอเมืองหนองคาย และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่เสี่ยงอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย