วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร้องเพลงชาติ และชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานธงชาติไทย
ณ หน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ซึ่งวันพระราชทานธงชาติไทยมีความสำคัญดังนี้
#วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) และเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ภายหลังจากมีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 104 ปี ที่ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย