ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่​ 11 พฤศจิกายน 2565​ เวลา 13.00 – 16.30 น. ดร.จรินทร์​ สุรเสรีวงษ์​ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย​ มอบหมายให้นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะศึกษานิเทศก์                   และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จากว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์                           รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 โดยลงพื้นที่การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย ได้แก่ 1) โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สังกัด สช. (พาน้องกลับมาเรียน)                 และ 2) กศน.อำเภอรัตนวาปี (ความปลอดภัยในสถานศึกษา)