ร่วมเป็นเกียรติงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2565 สถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

ร่วมเป็นเกียรติงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2565 สถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย

วันอังคารที่​ 28 มิถุนายน 2565​ เวลา 09.00 น. ดร.จรินทร์​ สุรเสรีวงษ์​ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย​ พร้อมด้วย นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางสาวปิยพร ชุมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2565 สถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ของนักเรียนและครู สังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย โดยมี นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา