รายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูช่วย ปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 6) วันที่ 3 ตุลาคม 2565

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท แก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 6 จำนวน 13 ราย