รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย ได้ให้เกียรติกล่าวแสดง ความยินดีและให้โอวาท  แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 11 ราย