พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (ประธานในพิธีฯ) ร่วมกับ นางอัญชลีวัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการ ผู้บริหารหน่วยงานและ คณะครูอาจารย์โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดหนองคาย โดยท่านศึกษาธิการได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 (On-site) ณ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.วีรธาดา สำเนียง ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน