พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18:00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นางผ่องศรี ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสที่ทรงพระประชวร โดยมีนายรสชัน ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมีข้าราชการในจังหวัดหนองคายทุกภาคส่วน ได้ร่วมพิธีและแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจำนวนมาก