พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ซึ่งมูลนิธิคุณพุ่มได้จัดสรรเพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวที่ยากจนและขาดโอกาสในจังหวัดหนองคาย จำนวน 105 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 525,000 บาท ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย