พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมลงนามพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ระดับเขตตรวจราชการภาค ๑๐ และเยี่ยมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ อาคาร ๑๗ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี