พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565

พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อและโครงการแสดง แสง สี เสียง “ตำนานปีที่ 13 (2565) สงครามปราบฮ่อ”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ ข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยและครูโรงเรียนเอกชนในสังกัด เป็นเจ้าภาพร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ฯและร่วมชม ภาพยนตร์กึ่งสารคดี ”ตำนานสงครามปราบฮ่อ” และประวัติ สายสกุลต่างๆ ที่เคยทำคุณประโยชน์ให้เมืองหนองคาย ภายใต้งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 195 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2565