พิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ส่วนราชการต่างๆจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน และอำเภอสระใคร เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนายอำเภอสระใคร เป็นประธาน ณ วัดนิเวสคชสาร บ้านคอกช้าง ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย