พิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีโรงพยาบาล (NKH Open House 2566) เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และพิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีโรงพยาบาล (NKH Open House 2566) เนื่องในวันครบรอบ 88 ปี โรงพยาบาลหนองคาย ณ ห้องประชุมชื่น ระวิวรรณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย