พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธาน