ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบราชการและพิธีมอบรางวัลการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบราชการและพิธีมอบรางวัลการมีส่วนร่วมและการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย