ประชุมสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายวัชรพล คำก้อน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนและบุคลากรทางยุวกาชาด เป็นผู้แทนรายงานสรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาของจังหวัดหนองคาย ในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย