ประชุมวาระเร่งด่วน เรื่อง แผนการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (15 วัน) จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมวาระเร่งด่วน เรื่อง แผนการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (15 วัน) โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพลังงาน ในจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย