ประชุมวางแผนเตรียมการจัดงาน โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายวัชรพล คำก้อน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนเข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมการจัดงาน โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย