ประชุมรับฟังการใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายวัชรพล คำก้อน ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมรับฟังการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ “ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย