ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการหนองคาย เข้าร่วมประชุมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย