ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้บริหารกลุ่มต่างๆ และข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้จัดการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อประชุมหารือแนวทาง ระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆในการปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กร ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย