ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) กลุ่มย่อยที่ 1.1

ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) กลุ่มย่อยที่ 1.1

วันที่  26  พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00 – 11.30 น.  ดร. จรินทร์ สุรเสรีวงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ คณะ Supervisor Teams ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกนิเทศ ติดตามและสังเกตชั้นเรียน ที่เข้าร่วม โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)  ของกลุ่มย่อยที่ 1.1 รับผิดชอบสถานศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย โรงเรียนโรซารีโอวิทยา โรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา และ กศน.อำเภอเมืองหนองคาย