ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดหนองคาย ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2565  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดหนองคาย