ประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองคาย