ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2565

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคายและข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10/2565 โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมและการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting