ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 มกราคม 2566

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย และข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566  โดยมี นายราชันย์  ซุ้นหั้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม และการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting