ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถเพื่อออกบัตรแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถเพื่อออกบัตรแสดงความสามารถ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย