ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2565 วันที่ 25 มกราคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ” 100 ปี ยุวกาชาดไทย ” จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และโรงเรียนอนุบาลหนองควาย (สถานศึกษาหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ปี 2564) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลหนองควาย อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย