ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่ 10/2565)

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่ 10/2565) โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย