ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2565

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2565 และการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญ และขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายราชัน ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมประจักษศิลปาคาร ศาลากลางจังหวัดหนองคาย