ประชุมการคัดเลือกตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการคัดเลือกตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยมีนายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย
1.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
2.ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
3.ศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู
4.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
5.ศึกษาธิการจังหวัดเลย