ประชุมกลั่นกรองเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560

วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวรนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายร่วมกับโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารจัดประชุมเพื่อกลั่นกรองเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ของข้าราชการครู ในจังหวัดหนองคาย จำนวน 40 ราย โดยมี นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารหลักฐานฯ และได้รับเกียรติจาก นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการประเมิน