ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เครื่องยนต์ดีเชล งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยวิธีการคัดเลือก

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง