ต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และนางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 / เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาหนองคายและข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย