ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตจังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ดร. จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมติดตามคณะของ ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เพื่อตรวจดูสภาพสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ณ โรงเรียนจันทราราม อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย และโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป