ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม  2565  นางอัญชลี  วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ได้ดำเนินการออกติดตามและเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 ราย ณ สถานศึกษาในท้องที่อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอรัตนวาปี  โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม