ตรวจมาตราการเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้งและโรงเรียนอนุบาลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจมาตราการเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งวางแผนการรักษาความปลอดภัยชองนักเรียน และครูในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น