งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2565 ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายและนางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางผ่องศรี ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดแบบสากล งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองคาย โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์ จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด