การเสนอราคาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง(รถตู้)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและพัฒนาการศึกษา เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีการคัดเลือก ได้พร้อมกันเปิดซองเสนอราคาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือรูปแบบรายละเอียดเอกสาร หลักฐานต่างๆตามเงื่อนไขประกาศ ซึ่งมีได้กำหนดยืนซองเสนอราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และมีผู้เสนอราคาทั้งสิน จำนวน 1 ราย