การลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง การศึกษาความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในการเพิ่มพูนทักษะ (Re skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง การศึกษาความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในการเพิ่มพูนทักษะ (Re skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10

วันที่​ 27​ มิถุนายน​ 2565​ ดร.จรินทร์​ สุรเสรีวงษ์​ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย​ มอบหมายให้ นางอนงค์ คำแสงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นายอนุชิต บัวพุฒ นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว นางสาวปิยพร ชุมจันทร์ และนายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.หนองคาย ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ได้แก่ ประธานอาชีวศึกษาหนองคาย กศน.จังหวัดหนองคาย กศน.อำเภอเมืองหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย และวิทยาลัยอาเซียนหนองคาย (แบบสัมภาษณ์เชิงลึก) โดยสัมภาษณ์และถอดบทเรียน