การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก “ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 ”

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และงานคุรุสภา รับสมัครตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร เข้ารับการคัดเลือก “ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 ” เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน