การย้ายข้าราชการครูฯโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ / การบริหารอัตรากำลัง / เกณฑ์โรงเรียนคุณภาพ การดำเนินการเรื่องวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน วันที่ 19 มกราคม 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย นายปริวัตร ป้องพาล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล      เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูฯโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ / การบริหารอัตรากำลัง / เกณฑ์โรงเรียนคุณภาพ และการดำเนินการเรื่องวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน ผ่านระบบ Zoom Meeting ของ สำนักงาน ก.ค.ศ.